Norme GDPR

Norme GDPR

Detalii despre compania noastră

Operatorul de date cu privire la site-ul nostru este CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU RADU CONSTANTIN - CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, cu sediul în București, Calea FLoreasca, nr 133-137, etaj 5. Puteți contacta operatorul de date, scriind prin poștă la adresa sediului social sau prin e-mail la office@raduionescu.doctor.

more about

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU RADU CONSTANTIN - CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA- va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal – nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa poștală, adresa e-mail, telefon mobil - în următoarele scopuri:

• pentru accesul dumneavostră în mod facil și rapid la rezultatele investigațiilor de laborator efectuate;

• marketing direct, inclusiv prin mijloace automate.

 

Temeiul legal pentru îndeplinirea acestor scopuri îl constituie consimțământul dumnevoastră

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare și având în vedere termenele de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră în momentul în care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucare este impusă de prevederi legale. Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavostră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră. Vom dezvălui datele dumneavoastră de contact către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU RADU CONSTANTIN - CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Potrivit legii, aveți dreptul la informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de transfer al datelor. Puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime, care să prevaleze cererii dumneavoastră. Puteți să va opuneti prelucrării atunci când scopul prelucrării îl reprezintă merketingul direct. Aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU RADU CONSTANTIN - CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA la sediul acesteia din București, Calea FLoreasca, nr 133-137, etaj 5 sau la adresa de e-mail: office@raduionescu.doctor.

În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prezentul consimțământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate sau până la retragere. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile de mai sus în orice moment, fie prin adresarea unei cereri scrise la sediulCABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU RADU CONSTANTIN - CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, București, Calea FLoreasca, nr 133-137, etaj 5 sau la adresa de e-mail: office@raduionescu.doctor. Puteți renunța la a mai primi orice comunicări de marketing apasând click pe funcția de dezabonare din e-mail.